Werkwijze

Wij geloven in de kracht van architectuur. Architectuur kan waarde toevoegen aan de beleving van wonen en werken maar ook aan de omgeving.

Om tot goede architectuur te komen is het noodzakelijk dat we samenwerken. Met jou als opdrachtgever, én met professionele partners waarbij het vertrouwen onderling de basis vormt voor steeds een optimaal resultaat.

Architectuur is luisteren, kijken, denken en maken. Het zijn leuke, maar vaak intensieve processen, waarbij een goede begeleiding onmisbaar is. Hieronder de verschillende fasen die we doorlopen….

0

Kennismaking

Even voorstellen, aftasten, wat is je wens, droom, wat spreekt je aan, wat niet, wat is de plek, wat is je budget, nog een kop koffie?

1

Voorlopig Ontwerp

Wat zijn de randvoorwaarden, voorschriften uit bestemmingsplan, welstandsnota? Eerste visie, ontwerp, schetsen, plattegronden, gevels. Meteen raak? Of liever nog wat schuiven, aanpassen, verfijnen?

2

Vooroverleg Gemeente

Helemaal blij met het ontwerp? Wat vindt de gemeente? Past dit binnen de kaders? Nog opmerkingen, aanbevelingen, aandachtspunten?

3

Definitief Ontwerp

Verdere uitwerking van het ontwerp. Materialen, kleuren, 3d-visualisatie. Dit wordt de basis voor al het technische teken- en rekenwerk. Zeker weten? Eenmaal, andermaal?

4

Technisch ontwerp

Technische uitwerking, bestektekeningen, detaillering, kozijnen, bouwbesluittoets en energiezuinigheid. Constructieberekeningen. Aanvraag omgevingsvergunning. Formulieren allemaal juist ingevuld?

5

Aanbesteding

Samen zoeken, aannemers selecteren, prijzen opvragen, offertes vergelijken, kwaliteiten afwegen, wat kun je evt zelf? Wanneer kunnen we starten?

6

Uitvoering

Samen bouwen, materialen uitzoeken, meedenken, bouwvergaderingen, extra tekenwerk, uitvoeringsdetails, contact met gemeente. Verloopt alles volgens afspraak en planning?

+

Vaste partners

Bureau Broeders Ontwerp & Bouwkunde / Eik Bouwadvies / Jeroen Hamers Landschapsarchitectuur / Dosis Interieur / Wolfpak Studio Interieur / Constructiebureau Keetels / Constructiebureau Ronn van Slobbe / Diverse bouwbedrijven

Kennismaken

Met de grootste zorg vertalen wij je wensen en dromen naar persoonlijke, verrassende en duurzame ontwerpen. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Afspraak maken